liquididentities; magicscope; flytandeidentiteter; identidades líquidas; mångfald, integration genom konsten; interaktiv instalation, interactiv installation, instalacion interactiva, performance, identities, magic scope, schargo, sammanhållning, kreativ verkstad, social projekt, delaktighet, lärkännadigsjälv, conoceteatimismo, knowyourself
Loading...Vad är det här? (projektets innehåll)


Det är ett projekt där deltagarna kommer att få vara med i skapande processen av en Föreställning: från steg 1 till genomförandet av en Interaktiv Installation med Performance, vars Huvudtema är identiteter.Hur går det till? (upplägg)


Flertal sociala aktörer (studieförbundar, skolor, föreningar, m.m) bjuds in att vara med.

Vi kommer att träffas vid 3 tillfälle med deltagarna i varje grupp av max 20 personer under en termin. Varje gång öppnar vi en inledande diskussion om projektet och efter det genomför vi en kreativ verkstad (workshops med lokala konstnärer) vars slutprodukt blir återanvänt och till inspiration för att skapa en Interaktiv Installation med Performance i slutet av terminen på en lokal öppen till almännheten, som vi kommer att hyra ut, eller som vi får tillgång till tack vore en god sammarbete. Det kan t.ex handla om Folkets Hus, Kulturskolans lokaler, Konstföreningens lokal, Linneum vid Möckeln, Speakeasy, Stensjöäng, Handelsplatsen, bland andra.

Deltagare som önskar sig öka sitt delaktighet, får givetvis göra det, det är bara att höra av sig till identities@magicscope.se

Backstage deltagandet är också möjligt, det finns massor med uppdrag att sköta, och vi försöker verkliggöra samtliga förslag.

Kreativa verkstäderna anpassar vi efter ålder och mängder av deltagarna. De konstarter som vi arbetar med är:
bild och form, dans, musik, litteratur, performance, film, digitalt skapande.
Vi kommer överens med de ansvariga kontaktpersoner för varje grupp i inledande mötena och bestämmer tillsammans vilken sorts workshop ska vi sätta igång och vilka utrymme och lokaler kommer att användas. Konstnärerna som håller i workshopparna är verksamma lokala konstnärer, proffessionella konst eller kultur utövare: listan återförnyas ständigt med de konstnärer som blir anställda eller anlitade av oss till varje projekt.
 
I slutändan gestaltar vi arbetet från samtliga workshoppar i en gemensam Interaktiv Installation med Performance.
 
Projektet är riktad åt att deltagarna ska skapa själva och utveckla sin kreativitet utan prestationsångest, istället väljer vi som viktigaste ingrediens skaparglädjen och ett ständigt ifrågasättande av normer.

Vilka workshops kommer deltagarna att delta i?

Vi erbjuder ett stort utbud av worshops: maskerad, kollektiv självporträtt, kollektiv skrivandet, musik skapelse, skapa med natur material, moddellering, metal tråd skulptur, action painting, fri dans och dramatisering, sång, teckning med blyert, bläck och tusch, akryl målning, mönster och dobble, återbruks konst (visible mending) fotografi, film och redigering bland flera andra. Vi använder oss av ett cirkel med stationer, där skapandet sker  i roterande tur. Vi räknar med lokala konstnärer och finslippar vilka är de workshoppar som kommer att sättas igång som inspiration källa till varje gång vi startar projektet med ett ny grupp deltagare.Vad är syftet med detta?


Syftet är att ge vingar till uttryck av de mångsidiga delar i var och en av människorna
som deltar i projektet och öka på detta visset lusten att vara med och påverka, glädjen för att bidra till ett sammanhållet samhälle genom ett kreativt och roligt skapande produktiv process, och stärka samverkan mellan kulturaktörerna som skolor, studieförbundar och det professionella kulturlivet. Målet är att deltagarna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar, inte minst med ett djup reflektion kring oss själva och förhållandet till varandra och omgivningen.

Projekt underlättar samtidigt att de deltagande elever från skolor anknytar kunskapsinnehållet i flera ämne med sin vardag och tränar på resonemang förmågor genom att associera långa koncept utifrån åldern. Det blir från denna synvinkel ett ämnesövergripande projekt.


Och varför?

Jo, för att det är bevisat att när kreativiteten ökar hos individerna, blir man både mer aktiv deltagande i omgivningen och vidgar de egna synvinklar,  och hur kommer det sig att detta sker? För att människan är inte alltid samma person, vi spelar olika roller, vi är mångfaceterade, och vi växer och omvandlar oss, och en fixerat bild av oss i någon annan är ett fördom som leder till diskrimination och därmed i långt håll, till utanförskap och olikfientlighet; vi kommer därför med vår projekt att motarbeta fördomarna, det är bevisad att de går över när man närmar sig varandra och tillsammans hittar lösningar och sammarbetar för ett gemensamt slutresultat, och det händer så för att på vägen ditt ökar kontaktpunkter mellan människor, som sen är inte så enkla att sudda bort pga avdet du inte har gemmensam med någon annan, och vi kommer ju att precis ta tag i frågan om identitet, vilka vi är och hur vi förhåller oss till det som vi tycker kännetecknar oss, det är ju den där antik fråga som fans i Apollos templet, som talar om att lära känna sig själv, då blir det att man inser, inte bara på ett intellektuellt, logiskt eller teoretiskt sätt, utan från direkt erfarenhet med samtliga sinnerna, att både de andra och en själv är en växande varelse som ändras ständig. Med den här förståelse, blir det smidigt att sammanhålla samhället, då man blir nästan som vaccinerat mot diskriminationen, och väljer istället en välkomnande attytyd de flesta fall, inte bara gentemot de människor och situationer som sklijer sig från det vi redan känner, utan också gentemot det vi känner men inte gillar särskilt, det stärkas både nyfikenheten och toleransen. Ett sådant grupparbete i livlig aktivitet, stärkar känslan av tillhörighet, och det är faktiskt så att vi människor tillsammans med resten av organiska och inorganiska livet hör ju till en och samma planet, Jorden, vår gemmensamt hem i Universum. Och se det värdefulla i varandra och i sig själv gagnar oss alla. Och precis för att vi är organiserade och hjälps åt att bringa fram ett slutprodukt,  då lyckas vi någorlunda att stärka självförtroendet i vår engagemang med andra. Det bildas tillit att sammanhållning segrar. Det som också händer när vi närmar oss under arbetens gång är att en hel del av kunskaper och förmågor som vi får med oss från skolämnena kan börja ha en direkt koppling till oss själva som vi inte hade insett tidigare, och vissa personer kan man börja förhålla sig till dem på ett nytt sätt, då vi lär känna delar av dem som vi inte visste om, och viceversa. 
Det här som är beskrivit med egna och enkla ord i den här texten, är nämligen samma ideer som finns bakom de svenska grundlaggarna: lyfta upp människornas värde och hålla tillsammans, sammanhålla samhället med demokratiska processer där alla får delta. Och det vi vill med projektet i slutändan som en vision, är att förankra deltagarnas ansvar för upprätthållandet av de harmoniska principer där demkratin är grundat, i djupet av hjärtat, genom att lämna spår av den goda smaken som de kreativa processer i konstskapandet vaknar i oss.
Typ därför.

 

Vem står bakom det hela?

Liquid Identities är ett projekt av Magic Scope Movements AB, ett företag vars Kultur verksamhet, handlar åt ena sidan om att anordna Interaktiva Installationer med Performance och åt den andra sidan om planering, genomförandet och redovisning av sociala projekt för integration, främst inom kreativa, kulturella och konstnärliga områden, anknytad till lokalt entreprenörskap. Vi söker stöd från Kulturbryggan.

Lokala Konstnärer:
Violeta Schargorodsky
Marianna Agetorp

- Malin Ekhult*
- Inga Leo*

Flera lokala Samarbetspartner:


- Freidwall & Freidwall*
- Muff*
- Linneum*
- Stensjöäng*
- Möckelsnäs Herrgård*
- A&O lunch och fest *
- Älmhults konstförening*
- Ingka Centres ( Ikea, Handelsplats)*
-
Kulturskolan i Älmhult*
- Älmhults kommun*
-
Kulturrådet*
- Älmhults Bibliotek*
- PRO*

- Röda korset*
-
Älmhults rotary*
-
Linnébyggdens rotary*
-
Community involvement Älmhult*
-
ABF*
- Folkets Hus*
-
SVuxenskolan*
- NBV*

*potentiella samarbetspartnerVi ber om ursäkt för bristerna i språket, vi vet att ni som läser har förstått det mesta, ändå är vi extremt tacksamma när ni hjälper oss att förbättra och bringer fram era förslag till andra sätt att utrycka det vi tar upp här, stavningsfel, fel ordföljd, eller vad det nu kan vara som ni kanske hittar, det går utmärkt att skriva ett mejl till
 

identities@magicscope.se


Det samma gäller med hemsidans struktur, det är fortfarande ett hård jobb för oss att utveckla den, så tackar vi de som kan hjälpa oss att fixa lösningar.