liquididentities; magicscope; flytandeidentiteter; identidades líquidas; mångfald, integration genom konsten; interaktiv instalation, interactiv installation, instalacion interactiva, performance, identities, magic scope, schargo, sammanhållning, kreativ verkstad, social projekt, delaktighet, lärkännadigsjälv, conoceteatimismo, knowyourself
Loading...

Users


Vil du bidra till projektet? Do you want to contribute to the project? ¿Quieres contribuir con el proyecto?
Username:
Password:
Välkommen! Nu kan du börja ladda upp och skicka dina bidrag. Tack för att vara dig själv! Welcome! Now can you start uploading and sending your contribution. Thank you for being yourself! ¡ Bienvenid* ! Ahora puedes empezar a subir y enviar tu colaboración. ¡ Gracias por ser tu mism*!