liquididentities; magicscope; flytandeidentiteter; identidades líquidas; mångfald, integration genom konsten; interaktiv instalation, interactiv installation, instalacion interactiva, performance, identities, magic scope, schargo, sammanhållning, kreativ verkstad, social projekt, delaktighet, lärkännadigsjälv, conoceteatimismo, knowyourself
Loading...

Lärare Teacher Maestr*

Välkomna!

Nu har vi äntligen kommit närmare!

Lärare, utbildare, pedagogisk personal, och liknande:

För det första tack för er förtroende och för den värdefull bidrag till samhället ni står för kontinuerligt, när ni lägger er tid åt den pedagogiska arbeten.Här kan ni ladda ner eller skriva ut dokumentet  'Tillstånd från Vårdnadshavare' för att minderåriga som deltar i projektet ska kunna vara med på bilder och videor som kommer att skapas under projektets gång.Läroplanens Centrala Innehåll och Kunskapskrav som projektet kan komma att arbeta med på ett ämnesövergrippande sätt, presenteras här ämnesviss.

Betyg syftat bedömningsmaterial för varje ämne går att beställa gentemot en extra kostnad och ett seriöst arbetsmöte med ansvariga lärare (som varar ca. tre timmar) som innan dess har lagt åtminstone tre timmar till för att gå igenom en detaljerat formulär med en frågeställning och skickat den tillbaka åtminstone tre veckor före mötet.

Denna sidan är fortfarande under ombyggnad och kommer att uppdateras med de dokument som saknas inom kort.


Svenska
Spanska
Engelska
Tyska
Modersmål 

Bild
Musik
Drama

SO
NO
Teknik
Slöjd
Matematik